1
Để giàu có, bạn cần bán được hàng
2
Để bán được hàng, bạn cần khách hàng