Ctrack Intelligent Solutions
Fleet Management Vehicle Tracking Fitment
Request a Call Buy Vehicle Tracking
 

Ctrack Personal, vehicle and Fleet Tracking

Với 10 chiếc xe bị đánh cắp, nếu tất cả 10 chiếc ấy đểu sử dụng thiết bị của Ctrack thì có đến 9 chiếc sẽ lấy lại được. Ctrack cung cấp giải pháp tìm kiếm xe bị đánh cắp với tỉ lệ thành công lên đến 90%. Điều đó đã làm cho chúng tôi trở thành một đối tác uy tín với các cá nhân và những doanh nghiệp muốn quản lý tài sản của họ.

 

Sản phẩm của Ctrack dựa trên nền tảng công nghệ GPS/GSM (GPRS) và phương pháp xác định vị trí đối tượng. Sản phẩm này giúp chúng tôi có thể định vị chính xác được phương tiện của bạn trong phạm vi 4m tính từ vị trí của phương tiện.

 

Ctrack cung cấp những giải pháp để quản lý vị trí của phương tiện trên phạm vi rộng, định vị thông qua vệ tinh, quản lý dữ liệu bằng thiết bị di động và những công cụ bảo mật khác. Ngoài ra Ctrack còn cung cấp các giải pháp truyền tải thông tin từ người điều khiển phương tiện với sự linh động, tin cậy và chất lượng.